• تسویه حساب خودکار

  در حالت عادی شما می بایست در هر زمان که تمایل به دریافت پرداخت های تسویه نشده دارید با مراجعه به پنل کاربری نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایید، اما در صورتی که تمایل دارید پرداخت های انجام شده که در هر روز قابل تسویه هستند به صورت خودکار در قالب درخواست ثبت گردد می توانید با مراجعه به بخش تنظیمات مالی درگاه نسبت به فعالسازی ثبت خودکار درخواست تسویه حساب اقدام نمایید.


  با فعالسازی این امکان و تعیین دوره و حداقل مبلغ به صورت خودکار در سر رسید تعیین شده در صورت وجود شرایط جهت ثبت درخواست تسویه و موجودی با حداقل مبلغ برای تراکنش های تسویه نشده درخواست به صورت خودکار ثبت خواهد شد.

  در صورتی که قبل از بررسی سیستم درخواست تسویه توسط شما ثبت شده باشد امکان بررسی مجدد وجود ندارد.

  ممکن است در مواقعی به دلیل برخی مشکلات فنی، این بخش با اختلال مواجه شود که در این صورت پردازش و ثبت درخواست های تسویه حساب به روز بعد موکول میگردد.

  در صورتی که موجودی قابل تسویه حساب شما به حداقل مبلغ تعیین شده نرسد ثبت تسویه حساب انجام نخواهد شد و به دوره بعد منتقل می گردد، برای مثال اگر حداقل مبلغ برای دوره ماهیانه وجود نداشته باشد، بررسی مجدد آن در ماه بعدی و برای دوره روزانه در روز بعدی انجام خواهد شد.

  به صورت کلی در 5 روز کاری پایانی سال ممکن است در روال معمول ثبت درخواست های تسویه و صدور حواله تغییراتی حاصل گردد که در این صورت اطلاع رسانی عمومی آن به کلیه کاربران انجام میگردد.

  جزئیات گزینه های قابل انتخاب هر دوره به شرح زیر می باشد و در صورت انتخاب هر دوره و به شرط رسیدن موجودی به حداقل مبلغ انتخابی، تسویه حساب پیرو جدول زیر ثبت میگردد.

  دورهنحوه انجام
  روزانهتسویه حساب هر روز هفته به غیر از روزهای پنج شنبه ثبت میگردد
  یک روز در میانتسویه حساب در روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه ثبت میگردد
  هفتگیتسویه حساب در جمعه هر هفته ثبت میگردد
  پانزده روز یک بار           تسویه حساب در پانزدهم و آخرین روز هر ماه ثبت میگردد
  ماهیانهتسویه حساب در آخرین روز هر ماه ثبت میگردد
  سالیانهتسویه حساب در 5 روز پایانی اسفند ماه ثبت میگردد