• فرآیند کلی تسویه حساب

  در چرخه پرداخت یاری ترمینال های درگاه پرداخت وب سایت شما در شبکه شاپرک تعریف و شناسه شبای حساب شما به آن متصل می گردد، شناسه شبا در هنگام ثبت درخواست درگاه توسط شما تعیین و در بخش تنظیمات مالی درگاه نیز قابل مشاهده و تغییر می باشد.

  تراکنش های انجام شده از ترمینال های درگاه پرداخت شما نزد شرکت های پرداخت PSP و در سوئیچ شاپرک بانک مرکزی پردازش می گردد و مانده اعتبار شما برای هر ترمینال نزد شاپرک و مجموع تراکنش های تسویه نشده شما به صورت مجموع در پنل کاربری و برای هر درگاه در داشبورد درگاه قابل مشاهده می باشد.

  جمع کل پرداخت های تسویه نشده درگاه مجموع تراکنش هایی است که از طریق درگاه پرداخت انجام و به حساب بانکی شما واریز نشده است، جهت واریز و تسویه پرداخت ها می بایست با مراجعه به منوی تسویه حساب نسبت به ثبت درخواست تسویه حساب اقدام نمایید، توضیحات بیشتر در رابطه با نحوه ثبت درخواست تسویه حساب در بخش ثبت درخواست ذکر شده است، در ادامه نکاتی در رابطه با فرآیند تسویه حساب ذکر شده است.

  فرآیند تسویه حساب در هر روز یکبار انجام می گردد و درخواست های ثبت شده تا ساعت 23:59 برای چرخه تسویه روز بعد پردازش خواهند شد.

  انجام تسویه حساب محدودیتی در مبلغ و تعداد تراکنش ندارد و ثبت درخواست برای هر مبلغ قابل انجام می باشد.

  کارمزد تسویه حساب بر اساس هر تراکنش و پلن کارمزدی در زمان انجام تراکنش محاسبه می گردد و کارمزد سطح کاربری فعلی ارتباطی با محاسبه کارمزد نخواهد داشت، برای مثال: اگر در سطح کارمزدی 1 درصد یک تراکنش و در سطح کارمزدی 0 درصد یک تراکنش انجام شده باشد و در هنگام ثبت درخواست، پلن بدون کارمزد باشد ، کارمزد محاسبه شده برای تراکنش اول 1 درصد و تراکنش دوم 0 درصد محاسبه و از مجموع واریز کسر می گردد. همچنین در صورتی که تراکنش در سطح بدون کارمزد انجام گردد و در هنگام ثبت درخواست سطح کارمزد دارای کارمزد باشد تسویه بدون کارمزد انجام می گردد.

  عملیات واریز مبالغ به حساب بانکی شما توسط سیکل تسویه حساب شاپرک و توسط چرخه پایا بانک مرکزی انجام می پذیرد و درخواست شما در هر زمان از یک مورخه ثبت گردد در اولین روز کاری بعد به سیکل تسویه حساب ارسال و با چرخه پایا توسط بانک عامل حساب شما از ساعت 13 الی 17 واریز خواهد شد و در مواردی که مشکل یا اختلالی در سامانه تسویه حساب و یا شبکه پایا رخ دهد واریز به حساب در سیکل بعدی 3 الی 5 بامداد و یا در سیکل روز بعد واریز خواهد شد.

  وضعیت درخواست از طریق منوی تسویه حساب قابل مشاهده و جزئیات آن نیز با انتخاب هر رکورد قابل بررسی می باشد.

  در صورت داشتن بیش از یک ترمینال برای درگاه تسویه حساب به صورت تجمیع برای هر ترمینال و به صورت مجزا واریز می گردد.