حریم شخصی کاربران

1-6) پارس پال متعهد می شود پیرو سیاست امنیت اطلاعات، اطلاعات خصوصی کاربران را حفظ و نگهداری کند و برای دیگر اشخاص فاش نکند، به استثناء مواردی که به موجب قانون مجبور به انجام این کار می باشد.

2-6)  به منظور کاهش کلاهبرداری های احتمالی سرویس پارس پال از کاربران عضو اطلاعات خودشان و اطلاعات حساب بانکی مورد استفاده در سرویس پارس پال را درخواست میکند و کاربران باید این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند، اطلاعات شخصی شما نزد پارس پال حفظ و نگهداری می شود و در اختیار مشتریان و اشخاص دیگر قرار نمی گیرد، تنها در بعضی شرایط خاص و دستور مراجع ذیصلاح این اطلاعات در اختیار مراجع ذیصلاح قرار می گیرد.

 3-6) پارس پال پس از جمع آوری اطلاعات شخصی شما و ذخیره آنها، فقط در موارد ذکر شده زیر که شما هم موافقت کرده اید استفاده می کند، در ضمن هدف اصلی جمع آوری اطلاعات شخصی فراهم کردن یک تجربه امن، راحت و کارآمد برای شما است.

- ارائه سرویس ها و پشتیبانی مشتریان

- حل وفصل اختلاف ها و مشکلات پول های پرداخت شده

- جلوگیری از خرید و فروش موارد غیرمجاز و فعالیت های غیر قانونی و ممنوع

- اندازه گیری و ارتقاء سرویس ها، بهینه سازی، محتوا و طرح بندی وب سایت

- اطلاع رسانی در مورد تجارت هدفمند به شما، پیشنهاد های کارآمد، به روز رسانی سرویس ها

 

4-6) در پارس پال نام، آدرس پست الکترونیک و اطلاعات مورد نیاز کاربری که عضو باشد برای مشتریانی که از آن فرد دریافت و یا پرداختی دارند نمایش داد میشود، اما شماره حساب بانکی و اطلاعات مالی دیگرنمایش داده نمی شود مگر در مواردی که دادگاه یا مراکزقانونی این اطلاعات را درخواست کنند، که پارس پال مجاز به همکاری با مراجع قانونی است.

 5-6) ممکن است پارس پال مانند هر شرکت تجاری دیگری در آینده واگذار شود که در این صورت شرکت جانشین پارس پال به اطلاعاتی که قبلا در اختیار پارس پال است با رعایت قوانین حفظ حریم شخصی دسترسی خواهد داشت.