پس از 2 سال ، بر میگردیم !

خرسندیم این خبر را به شما بدهیم که پس از 2 سال وقفه فعالیت خود را به صورت قانونمند مجدد آغاز خواهیم کرد

آدرس ایمیل وارد شده صحیح نیست

درگاه پرداخت پارس پال

فعالیت خود را از سال 1390 آغاز نمود که در اسفندماه سال 94 به دلیل مشکلات به وجود آمده برای

درگاه های پرداخت واسط

امکان ادامه فعالیت این مجموعه مقدور نگردید ، هم اکنون با تدوین قوانین و دریافت مجوز های لازم به زودی فعالیت خود را در قالب

پرداخت یار

شبکه شاپرک تحت نظارت بانک مرکزی ادامه خواهد داد .