• پیگیری عضویت

    شما پس از انجام عضویت می توانید از طریق فرم ورود به پنل نسبت به مشاهده وضعیت و یا ادامه مراحل عضویت اقدام نمایید، همچنین در صفحه عضویت گزینه ای با عنوان " پیگیری عضویت " قرار دارد که با وارد نمودن آدرس ایمیل خود در صورتی که حساب کاربری شما در وضعیت تایید شده قرار نداشته باشد ایمیلی حاوی لینک فعالسازی برای شما ارسال خواهد شد که با کلیک برروی آن به مراحل عضویت و احراز هویت یا مشاهده وضعیت هدایت خواهید شد.

    در صورتی که حساب کاربری شما فعال یا مسدود شده باشد امکان پیگیری آن مقدور نمی باشد، همچنین در صورتی که حساب کاربری شما فعال و کلمه عبور آن را فراموشی نموده اید می بایست از طریق بخش فراموشی کلمه عبور موجود در صفحه ورود نسبت به بازنشانی کلمه عبور اقدام نمایید.